Cloud

AWS là gì?

Written by ductri

Trước đó ta nên tìm hiểu về điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud computing) là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Theo tổ chức IEEE "Nó là hình mẫu trong đó thông tin được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được được lưu trữ tạm thời ở các máy khách, bao gồm máy tính cá nhân, trung tâm giải trí, máy tính trong doanh nghiệp, các phương tiện máy tính cầm tay,...". Điện toán đám mây là khái niệm tổng thể bao gồm cả các khái niệm như phần mềm dịch vụ, Web 2.0 và các vấn đề khác xuất hiện gần đây, các xu hướng công nghệ nổi bật, trong đó đề tài chủ yếu của nó là vấn đề dựa vào Internet để đáp ứng những nhu cầu điện toán của người dùng.
Vậy AWS là gì?
AWS viết tắt của từ Amazon Web Service là một tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp: storage, computing power, databases, networking, analytics, developer tools, sercurity, virtualization.
Có hàng triệu khách hàng đang tận dụng các sản phẩm và giải pháp của AWS để xây dụng các ứng dụng phức tạp với khả năng mở rộng, linh hoạt và độ tin cậy cao..

Các dịch vụ cơ bản


Amazon Web Service cung cấp nhiều service, ứng dụng:
• Tính toán (Compute)
• Lưu trữ (Storage)
• Phân phối mạng và nội dung (Networking & Content Delivery)
• Các Công cụ phát triển (Developer Tools)
• Các công cụ quản lý (Management Tools)
• Phân tích (Analys)
• Học máy (Machine Learning)
• Công nghệ thực tế ảo (AR & VR)
• Cam kết khách hàng (Customer Engagement)
• Tích hợp ứng dụng (Application Intergration)
• Năng suất nghiệp vụ (Business Productivity)
• Ứng dụng máy tính và Streaming (Desktop & App Streaming)
Mỗi dịch vụ trên lại chia ra các dịch vụ nhỏ hơn, ví dụ dịch vụ lưu trữ gồm dịch vụ lưu trữ đơn giản (Amazon Simple Storage Service – S3), lưu trữ theo khối (Amazon Elastic Block Storage – EBS), hệ thống file (Amazon Elastic File System – EFS)… Ở bài viết này mình chỉ giới thiệu sơ lược qua về các Core AWS Service.
Các service cơ bản của AWS ta có thể hình dung qua hình ảnh dưới đây. Bao gồm: VPC, EC2, RDS, S3