Linux

Cách thiết lập và thay đổi múi giờ trong Linux

Written by ductri

Múi giờ là một khu vực địa lý có cùng thời gian tiêu chuẩn. Thông thường múi giờ được thiết lập trong quá trình cài đặt hệ điều hành, nhưng nó cũng có thể dễ dàng thay đổi sau đó.

Sử dụng múi giờ chính xác là điều cần thiết cho nhiều nhiệm vụ và quy trình liên quan đến hệ thống. Ví dụ, trình cron job sử dụng múi giờ của hệ thống để thực hiện các công việc định kỳ.

Kiểm tra múi giờ hiện tại

Để xem múi giờ hiện tại, hãy gọi lệnh timedatectl:

$timedatectl
Local time: Sun 2020-04-26 22:55:46 +07
 Universal time: Sun 2020-04-26 15:55:46 UTC
    RTC time: Sun 2020-04-26 15:55:45
    Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700)
   NTP enabled: no
NTP synchronized: no
 RTC in local TZ: no
   DST active: n/a

Thay đổi múi giờ trong Linux

Trước khi thay đổi múi giờ, bạn sẽ cần tìm ra tên của múi giờ bạn muốn sử dụng. Quy ước đặt tên theo múi giờ thường sử dụng định dạng Region/City.

Để xem tất cả các múi giờ , hãy sử dụng lệnh timedatectl

$timedatectl list-timezones
...
Asia/Dili
Asia/Dubai
Asia/Dushanbe
Asia/Famagusta
Asia/Gaza
Asia/Hebron
Asia/Ho_Chi_Minh
Asia/Hong_Kong
Asia/Hovd
Asia/Irkutsk
Asia/Jakarta
...

Khi bạn xác định múi giờ nào chính xác với vị trí của mình, hãy chạy lệnh sau với tư cách là người dùng root hoặc sudo:

$sudo timedatectl set-timezone <your_time_zone>

Ví dụ: để thay đổi múi giờ của hệ thống thành America/New_York, bạn sẽ gõ:

$sudo timedatectl set-timezone America/New_York

Để xác minh thay đổi, hãy gọi lại lệnh timedatectl:

$timedatectl
Local time: Sun 2020-04-26 12:03:38 EDT
 Universal time: Sun 2020-04-26 16:03:38 UTC
    RTC time: Sun 2020-04-26 16:03:38
    Time zone: America/New_York (EDT, -0400)
   NTP enabled: no
NTP synchronized: no
 RTC in local TZ: no
   DST active: yes
 Last DST change: DST began at
         Sun 2020-03-08 01:59:59 EST
         Sun 2020-03-08 03:00:00 EDT
 Next DST change: DST ends (the clock jumps one hour backwards) at
         Sun 2020-11-01 01:59:59 EDT
         Sun 2020-11-01 01:00:00 EST

Như vậy bạn đã thay đổi thành công múi giờ trong hệ thống của bạn.