Linux, Ubuntu

Cài đặt DHCP trên Ubuntu Server

Written by ductri

DHCP là một dịch vụ được sử dụng để tự động gán cấu hình mạng cho các máy khách. DHCP có thể được sử dụng khi trong hệ thống của bạn có số lượng lớn máy khách. Ngoài ra, khi bạn cần thay đổi cấu hình mạng, giả sử cập nhật địa chỉ IP máy chủ DNS, tất cả những gì bạn cần làm là cập nhật trên máy chủ DHCP và tất cả các máy được kết nối sẽ được cấu hình lại với các cài đặt mới.

Khi sử dụng DHCP bạn sẽ có được cấu hình địa chỉ IP đáng tin cậy để giảm thiểu lỗi cấu hình và xung đột địa chỉ IP. Bạn có thể dễ dàng thêm một máy mới vào mạng mà không mất quá nhiều thời gian.

Đảm bảo rằng máy chủ DHCP của bạn đã được cấu hình với một địa chỉ IP tĩnh.

Thực hiện theo các bước sau để cài đặt máy chủ DHCP:

B1: Cài đặt máy chủ DHCP

$ sudo apt-get install isc-dhcp-server

B2: Mở file cấu hình DHCP

$ sudo nano -w /etc/dhcp/dhcpd.conf

B3: Thay đổi thời gian thuê mặc định và tối đa nếu cần:

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

B4: Thêm các dòng sau vào cuối tệp (thay thế địa chỉ IP để khớp với mạng của bạn)

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.100 192.168.1.200;
  option routers 192.168.1.1;
  option domain-name-servers 192.168.1.2, 192.168.1.3;
  option domain-name "example.com";
}

B5: Lưu tệp cấu hình và thoát bằng Ctrl + OCtrl + X.

B6: Sau khi thay đổi tập tin cấu hình, khởi động lại dhcpd

$ sudo service isc-dhcp-server restart

Ở đây, chúng ta đã cài đặt máy chủ DHCP với gói isc-dhcp-server. Đây là phần mềm mã nguồn mở thực hiện giao thức DHCP. ISC-DHCP hỗ trợ cả IPv4 và IPv6.

Thời gian máy client thuê IP mặc định được đặt thành 600 giây với giới hạn tối đa là 7200 giây.