Ethical Hacking

Ethical Hacking – Các kỹ năng cần có

Written by ductri

Là một Ethical hacker thực thụ, bạn sẽ cần hiểu các kỹ thuật hack khác nhau như:

 • Password guessing and cracking
 • Session hijacking
 • Session spoofing
 • Network traffic sniffing
 • Denial of Service attacks
 • Exploiting buffer overflow vulnerabilities
 • SQL injection

Kỹ năng cơ bản

Hacking là khoa học cũng là nghệ thuật. Giống như bất kỳ chuyên môn nào khác, bạn cần nỗ lực rất nhiều để có được kiến thức và trở thành một hacker chuyên gia. Khi bạn đang đi đúng hướng, bạn sẽ cần nhiều nỗ lực hơn để cập nhật các công nghệ mới nhất, các lỗ hổng mới và các kỹ thuật khai thác.

 • Một ethical hacker bạn phải là một chuyên gia về hệ thống máy tính và cần phải có kỹ năng lập trình và mạng máy tính.
 • Một ethical hacker cần phải có nhiều kiên nhẫn, bền bỉ và kiên trì để thử đi thử lại và chờ đợi kết quả cần thiết.

Khóa học & Chứng chỉ

Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn cơ bản để trở thành một ethical hacker thành công. Nếu bạn muốn nổi trội trong lĩnh vực này thì bạn có thể cần theo đuổi các khóa học và chứng chỉ sau đây:

 • Có được bằng cử nhân về Khoa học Máy tính hoặc Chứng chỉ A+ để có được sự hiểu biết về các công nghệ phần cứng và phần mềm phổ biến nhất.
 • Tham gia vào vai trò lập trình viên trong vài năm và sau đó chuyển sang nhận vị trí hỗ trợ công nghệ.
 • Học tập để có được các chứng chỉ mạng như Network+ hoặc CCNA và sau đó là các chứng chỉ bảo mật như Security +, CISSP hoặc TICSA.
 • Bạn nên có một số kinh nghiệm làm việc với tư cách là Kỹ sư mạng và Quản trị viên hệ thống để hiểu các mạng và hệ thống bên ngoài.
 • Tiếp tục đọc các sách, hướng dẫn để hiểu các khía cạnh bảo mật máy tính khác nhau và coi chúng là một thách thức để bảo mật mạng và hệ thống máy tính của bạn với tư cách là kỹ sư bảo mật mạng.
 • Nghiên cứu các khóa học làm chủ công nghệ bao gồm Trojan horses, backdoors, viruses và worms, tấn công từ chối dịch vụ (DoS), SQL injection, buffer overflow, session hijacking và system hacking.
 • Nắm vững các kỹ thuật penetration testing, footprinting, reconnaissance và social engineering.
 • Và cuối cùng là lấy chứng chỉ Certified Ethical Hacker (CEH).