Written by ductri

Ethical Hacking – Tổng quan

Hacking là một phần của công nghệ thông tin trong gần năm thập kỷ và là một ngành học rất rộng, bao gồm nhiều chủ đề. Sự kiện hack đầu tiên được biết đến đã diễn ra vào năm 1960 tại MIT và đồng thời, thuật ngữ “Hacker” đã được bắt nguồn từ đó.

Hacking là hành động tìm kiếm các lỗ hổng có thể tồn tại trong hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính và xâm nhập vào chúng. Việc hack thường được thực hiện để truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính, gây hại cho hệ thống hoặc đánh cắp thông tin nhạy cảm có trên máy tính.

Việc hack được coi là hợp pháp nếu nó được thực hiện để tìm ra điểm yếu trong máy tính hoặc hệ thống mạng cho mục đích thử nghiệm. Loại hack này là những gì chúng ta gọi là Ethical Hacking.

Một chuyên gia máy tính thực hiện hành vi hack được gọi là “Hacker”. Hacker là những người tìm hiểu kiến thức, để hiểu cách các hệ thống hoạt động, cách chúng được thiết kế và sau đó cố gắng tấn công với các hệ thống này.

Các loại Hacking

Chúng tôi có thể phân tách hack thành các loại khác nhau, dựa trên những gì đang bị hack.

 • Website Hacking − Hack một trang web có nghĩa là kiểm soát trái phép máy chủ web và phần mềm liên quan như cơ sở dữ liệu.
 • Network Hacking − Hack mạng có nghĩa là thu thập thông tin về mạng bằng cách sử dụng các công cụ như Telnet, NS lookup, Ping, Tracert, Netstat, v.v … với mục đích làm hại hệ thống mạng và cản trở hoạt động của mạng.
 • Email Hacking − Nó bao gồm việc truy cập trái phép vào tài khoản Email và sử dụng nó mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu.
 • Ethical Hacking − Liên quan đến việc tìm ra điểm yếu trong máy tính hoặc hệ thống mạng cho mục đích thử nghiệm và sửa chúng.
 • Password Hacking − Đây là quá trình khôi phục mật khẩu bí mật từ dữ liệu đã được lưu trữ hoặc truyền bởi hệ thống máy tính.
 • Computer Hacking − Đây là quá trình đánh cắp ID và mật khẩu máy tính bằng cách áp dụng các phương pháp hack và truy cập trái phép vào hệ thống máy tính.

Ưu điểm của hack

Hacking khá hữu ích trong các tình huống sau:

 • Khôi phục thông tin bị mất, đặc biệt là trong trường hợp bạn bị mất mật khẩu.
 • Thực hiện kiểm tra thâm nhập để tăng cường bảo mật máy tính và mạng.
 • Đưa ra các biện pháp phòng ngừa đầy đủ để ngăn chặn vi phạm an ninh.
 • Để có một hệ thống máy tính ngăn chặn tin tặc truy cập trái phép.

Nhược điểm của hack

Hack là khá nguy hiểm nếu nó được thực hiện với mục đích gây hại. Nó có thể gây ra:

 • Vi phạm an ninh diện rộng
 • Truy cập hệ thống trái phép.
 • Vi phạm quyền riêng tư.
 • Cản trở hệ thống hoạt động.
 • Tấn công từ chối dịch vụ gây tê liệt hệ thống.
 • Tấn công mã độc vào hệ thống.

Mục đích của hack

Có thể có nhiều ý định tích cực và tiêu cực đằng sau việc thực hiện các hoạt động hack. Dưới đây là danh sách một số lý do giải thích tại sao mọi người đam mê các hoạt động hack:

 • Chỉ để cho vui
 • Khoe khoang
 • Ăn cắp thông tin quan trọng
 • Làm hỏng hệ thống
 • Xâm phạm sự riêng tư
 • Tống tiền
 • Kiểm tra bảo mật hệ thống
 • Phá vỡ sự tuân thủ chính sách