Network

Hướng dẫn cài đặt WhatsUp Gold

Written by ductri

Chuẩn bị

Về yêu cầu hệ thống, WhatsUp Gold có một số yêu cầu khắt khe:

• Windows Server 2008 R2, 2012 (và 2012 R2), 2016. Windows 7, 8.1 hoặc 10 có thể được sử dụng cho các mục đích thử nghiệm
• CPU Quad-Core
• 8GB RAM (Khuyến nghị 16 GB)
• 40 GB không gian đĩa cứng
Bạn cũng cần một cơ sở dữ liệu mặc dù bạn có thể sử dụng SQL Server 2014 Express đi kèm với WhatsUp Gold theo mặc định. Nếu bạn sẽ theo dõi nhiều hơn một số thiết bị nhất định (500), bạn nên sử dụng một máy chủ cơ sở dữ liệu độc lập.

Cài đặt

Việc cài đặt WhatsUp Gold khá đơn giản, ít nhất nếu bạn chọn " Standard Installation" so với " Advanced Installation".

Cài đặt Whatsup Gold

Trình cài đặt trước tiên sẽ thực hiện một số kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu.

Cài đặt whatsup gold

Sau đó bạn sẽ được yêu cầu chỉ định một địa chỉ IP mà Local Poller sẽ sử dụng để giao tiếp với các Remote Poller (nếu có). Bạn có thể sử dụng các remote pollers để phân phối tải trên máy chủ Chính WhatsUp Gold sang các hệ thống khác.

Cài đặt wug

Sau đó bạn sẽ nhận một bản tóm tắt về những gì sẽ được cài đặt.  Sau khoảng 10 phút, quá trình cài đặt sẽ hoàn tất và bạn sẽ được hỏi có muốn khởi động lại máy chủ hay không?

Cài đặt whatsupGold
Cài đặt whatupgold

Sau khi khởi động lại, tìm kiếm và mở WhatsUp Gold giống như bất kỳ ứng dụng nào khác. Nhấp vào "WhatsUp Gold" mở giao diện web của WhatsUp Gold trong trình duyệt web mặc định của bạn.

Khi bảng điều khiển web WhatsUp Gold mở lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu cho người dùng "admin".

thiết lập mật khẩu admin cho whatsupgold

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt một hệ thống giám sát mạng WhatsUpGold, trong bài tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu khám phá hệ thống mạng bằng ứng dụng WhátUpGold.