CentOS

A collection of 10 posts

Stories

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên CentOS 8

MySQL là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của LEMP stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB, PHP / Python / Perl)...

Thêm và xoá user trên CentOS 8

Khi bạn bắt đầu sử dụng máy chủ Linux mới, việc thêm và xóa user thường là một trong những điều đầu tiên bạn cần phải làm...

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Squid Proxy trên CentOS 7

Squid với đầy đủ tính năng của một caching proxy hỗ trợ các giao thức mạng phổ biến như HTTP, HTTPS, FTP ......

Hướng dẫn cài đặt Java trên CentOS 7

Java được chi làm ba phiên bản khác nhau, Phiên bản tiêu chuẩn (SE), Phiên bản doanh nghiệp (EE) và Phiên bản rút gọn (ME)...

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 8

Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới. Nó thân hiện hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và có thể được sử dụng với vai trò là một máy chủ web hoặc reverse proxy....

Hướng dẫn cài đặt Single Node OpenStack trên CentOS 7

OpenStack là một Ứng dụng điện toán đám mây quản lý nhóm máy tính lớn (hypervisors), storage ( block & swift ) và tài nguyên mạng của một trung tâm dữ liệu...

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình HAProxy trên CentOS 8 / RHEL 8

HAProxy được viết tắt của High Availability Proxy, đây là một công cụ cân bằng tải mã nguồn mở và miễn phí, cho phép cân bằng lưu lượng đến - incoming traffic...

SELinux là gì? Cách vô hiệu hóa SELinux trên CentOS

SELinux (Security-Enhanced Linux) là một mô đun bảo mật ở nhân của Linux, cung cấp cơ chế hỗ trợ các chính sách bảo mật kiểm soát truy cập (access control)....

Cách cài đặt Docker CE trên CentOS 8/ RHEL 8

Docker là một container engine dựa trên daemon, nơi cho phép chúng ta triển khai các ứng dụng...

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server trên CentOS

Yêu cầu cấu hình máy chủ cho Zimbra Mail ServerHĐH tối thiểu CentOS 78 GB RAMTối thiểu 5...