Network

A collection of 7 posts

Stories

Hướng dẫn cài đặt Zabbix trên Ubuntu 18.04 / Ubuntu 16.04

Zabbix là một ứng dụng giám sát hệ thống nguồn mở cho các máy chủ, thiết bị mạng và ứng dụng....

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Squid Proxy trên CentOS 7

Squid với đầy đủ tính năng của một caching proxy hỗ trợ các giao thức mạng phổ biến như HTTP, HTTPS, FTP ......

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình HAProxy trên CentOS 8 / RHEL 8

HAProxy được viết tắt của High Availability Proxy, đây là một công cụ cân bằng tải mã nguồn mở và miễn phí, cho phép cân bằng lưu lượng đến - incoming traffic...

Khôi phục mật khẩu cho Cisco Nexus 5K

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước khôi phục mật khẩu trên N 5k B1:...

WhatsUp Gold - Tìm kiếm và lập sơ đồ mạng

Trong bài trước, bạn đã tìm hiểu về cách cài đặt WhatsUp Gold. Trong bài này chúng ta...

Hướng dẫn cài đặt WhatsUp Gold

Chuẩn bịVề yêu cầu hệ thống, WhatsUp Gold có một số yêu cầu khắt khe: • Windows Server 2008...

Giải pháp quản trị hệ thống WhatsUp Gold

WhatsUp Gold™ cung cấp giải pháp quản lý công nghệ thông tin toàn diện bao gồm mạng có...