Ubuntu

A collection of 8 posts

Stories

Hướng dẫn cài đặt Zabbix trên Ubuntu 18.04 / Ubuntu 16.04

Zabbix là một ứng dụng giám sát hệ thống nguồn mở cho các máy chủ, thiết bị mạng và ứng dụng....

Cài đặt và cấu hình Samba trên Ubuntu Server

Samba file server cho phép chia sẻ file trên các hệ điều hành khác nhau qua mạng thông qua giao thức smb...

Hướng dẫn cài đặt Python 3.8 trên Ubuntu 18.04

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Với cú pháp đơn giản và dễ học, Python là một lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu và các developer có kinh nghiệm....

Cấu hình OpenSSH cho Ubuntu Server

OpenSSH là phiên bản có sẵn miễn phí của nhóm công cụ giao thức Secure Shell (SSH) để điều khiển từ xa hoặc truyền tệp giữa các máy tính...

Cài đặt DHCP trên Ubuntu Server

DHCP là một dịch vụ được sử dụng để tự động gán cấu hình mạng cho các máy...

Quản lý user và group trên Ubuntu Server

Trong bài này, bạn sẽ học cách thêm user mới vào máy chủ Ubuntu, cập nhật user hiện...

Tạo SSL miễn phí với Let’s Encrypt trên Ubuntu 16.04

Let’s Encrypt là Certificate Authority (CA) cung cấp một phương thức đơn giản để tải và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, từ đó cho phép mã hóa HTTPS trên các máy chủ web....

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04

Nginx là gì?Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến và đáng tin cậy nhất...