Tự học SEO

Tự học SEO – Cách đặt tên file cho website

Written by huudoanh

Một trong những phương pháp đơn giản nhất để cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của bạn là xem cách bạn đặt tên cho các file của website. Trước khi viết hướng dẫn này, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về tên file và thấy rằng các công cụ tìm kiếm như Google dành quá nhiều tầm quan trọng cho tên file.

Chỉ cần thử đưa ra bất kỳ từ khóa nào trong công cụ tìm kiếm Google và bạn sẽ tìm thấy tên file được tô sáng bằng từ khóa bạn đã đưa ra. Nó chứng minh rằng tên file của bạn nên có từ khóa thích hợp.

Kiểu đặt tên File

  • Tên file tốt nhất nên ngắn gọn và có tính mô tả.
  • Sử dụng chung một từ khóa trong tên file và tiêu đề trang.
  • Không sử dụng tên file như service.htm hoặc job.htm vì chúng quá phổ biến. Sử dụng tên dịch vụ thực tế trong tên tệp của bạn, chẳng hạn như sua-chua-may-tinh.htm.
  • Không sử dụng quá 3-4 từ trong tên file.
  • Phân tách các từ khóa bằng dấu gạch nối thay vì dấu gạch dưới.
  • Cố gắng sử dụng 2 từ khóa nếu có thể.