Tự học SEO

Tự học SEO – Chiến thuật & Phương pháp

Written by huudoanh

Kỹ thuật SEO được phân thành hai loại chính:

 • White Hat SEO – Kỹ thuật mà các công cụ tìm kiếm đề xuất.
 • Black Hat SEO – Các kỹ thuật mà các công cụ tìm kiếm không chấp thuận. Những kỹ thuật này còn được gọi là spamdexing.

White Hat SEO

Một chiến thuật SEO được coi là Mũ Trắng nếu nó có các tính năng sau:

 • Nó phù hợp với hướng dẫn của công cụ tìm kiếm.
 • Không liên quan đến bất kỳ sự lừa dối nào.
 • Đảm bảo nội dung mà công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và xếp hạng là cùng một nội dung mà người dùng sẽ thấy.
 • Đảm bảo nội dung trang web phải được tạo cho người dùng chứ không chỉ cho các công cụ tìm kiếm.
 • Đảm bảo các trang web có chất lượng tốt.
 • Đảm bảo các nội dung trên trang web là hữu ích.
LUÔN TUÂN THEO CHIẾN THUẬT SEO CỦA WHITE HAT VÀ ĐỪNG CỐ ĐÁNH LỪA LƯỢNG KHÁCH TRUY CẬP TRANG WEB CỦA BẠN. HÃY TRUNG THỰC VÀ BẠN CHẮC CHẮN SẼ NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ MONG ĐỢI.

Black Hat – Spamdexing

Một chiến thuật SEO, được coi là Black Hat hoặc Spamdexing nếu nó có các tính năng sau:

 • Cố gắng cải thiện thứ hạng bị các công cụ tìm kiếm không chấp thuận hoặc liên quan đến sự đánh lừa nào đó.
 • Chuyển hướng người dùng từ một trang được xây dựng cho các công cụ tìm kiếm đến một trang thân thiện với con người hơn.
 • Chuyển hướng người dùng đến một trang khác với trang mà công cụ tìm kiếm được xếp hạng.
 • Sử dụng một phiên bản của trang dành cho spiders/bots và một phiên bản khác dành cho người đọc. Đây gọi lại chiến thuật Cloaking SEO.
 • Sử dụng văn bản ẩn hoặc vô hình hoặc trùng với màu nền của trang, sử dụng kích thước phông chữ nhỏ hoặc ẩn chúng trong mã HTML.
 • Lặp lại các từ khóa trong thẻ meta và sử dụng các từ khóa không liên quan đến nội dung trang web. Được gọi là metatag stuffing.
 • Vị trí từ khóa được tính toán trong một trang để tăng số lượng, sự đa dạng và mật độ từ khóa trong một trang. Được gọi là keyword stuffing.
 • Tạo các trang web chất lượng thấp chứa rất ít nội dung nhưng được nhồi bằng các từ khóa và cụm từ giống nhau. Được gọi là Doorway hoặc Gateway Pages.
 • Nhân bản trang web thành nhiều trang web khác nhau nhưng tất cả đều có nội dung tương tự.

Luôn tránh xa bất kỳ chiến thuật SEO Black Hat ở trên để cải thiện thứ hạng của trang web của bạn. Công cụ tìm kiếm đủ thông minh để xác định tất cả các thuộc tính trên của trang web của bạn và cuối cùng bạn sẽ không nhận được bất cứ điều gì.