Written by huudoanh

Tự học SEO – Tối ưu hóa thẻ meta

Có hai thẻ meta quan trọng:

  • Meta description tags
  • Meta keyword tags

Một số công cụ tìm kiếm có thể hiển thị meta description như một phần của kết quả tìm kiếm, nhưng keyword tags sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Sự đồng thuận chung giữa các chuyên gia SEO là thẻ meta đã chết. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia trong số này vẫn tiếp tục sử dụng thẻ meta trong trang web của họ.

Đối với Google, việc thêm thẻ meta description không dẫn đến việc tăng thứ hạng của trang web trên Trang kết quả của công cụ tìm kiếm – Search Engine Results Pages (SERPs), nhưng những mô tả này có thể được sử dụng cho việc cụ thể hoá nội dung tìm kiếm cho người dùng, giúp tăng tỷ lệ click cho trang của bạn.

Yahoo! nói rằng, họ sử dụng Thẻ Meta Keyword khi xếp hạng một trang. Do đó, việc thêm một cái cho Yahoo! và bất kỳ công cụ tìm kiếm nhỏ nào khác vẫn còn được sử dụng.

Các thẻ Meta trông như thế nào?

Bạn có thể thêm nội dung sau vào phần head của trang web:

Các mẹo cho thẻ Meta Description

Các mẹo quan trọng cho các thẻ Meta description:

  • Sử dụng các từ khóa trong thẻ mô tả meta của bạn.
  • Cố gắng không lặp lại các từ quá thường xuyên, nhưng cố gắng sử dụng nhiều cú pháp của các từ khóa của bạn.
  • Không nên có hơn 150 ký tự trong thẻ mô tả meta của một trang web.
  • Sử dụng thẻ mô tả meta khác nhau cho mỗi trang, vì mỗi trang là khác nhau và có nhiều khả năng được tìm thấy hơn nếu bạn đặt một tiêu đề và mô tả hay trên đó.

Các mẹo cho thẻ Meta Keywords

Vui lòng tham khảo bài tối ưu từ khoá để xác định các từ khóa tốt. Sử dụng các mẹo sau để chuẩn bị thẻ Meta Keywords.

  • Sử dụng từ đồng nghĩa.
  • Sử dụng các từ khóa độc đáo.
  • Không lặp lại các cụm từ.
  • Bạn có thể lặp lại một từ bất kỳ, miễn là mỗi lần lặp lại là một phần của một cụm từ khác nhau.

Robots Meta Tag

Thẻ meta quan trọng mà đôi khi bạn cần dùng là Robots Metatag:

Sử dụng thẻ meta trên, bạn có thể nói với spider hoặc robot của công cụ tìm kiếm rằng bạn không muốn một số trang của mình được lập chỉ mục hoặc bạn không muốn các liên kết của mình bị theo dõi.