Tự học SEO

Tự học SEO – Tối ưu từ khoá

Written by huudoanh

Từ khóa là một thuật ngữ để chỉ một cụm từ mà người dùng sử dụng nhập vào công cụ tìm kiếm. Hầu hết mọi người nhập các cụm từ tìm kiếm bao gồm từ hai đến năm từ. Các cụm từ như vậy có thể được gọi là cụm từ tìm kiếm, cụm từ khóa, cụm từ truy vấn hoặc từ khóa. Cụm từ khóa tốt là từ khoá cụ thể và có tính mô tả.

Các khái niệm sau đây liên quan đến từ khóa, giúp tối ưu hóa các từ khóa trên một trang web.

Tần suất từ khóa

Điều này được tính toán dựa trên tần suất xuất hiện của một từ khóa trong tiêu đề hoặc mô tả trang web. Tuy nhiên, nếu bạn lặp lại một từ quá nhiều lần, bạn sẽ bị phạt vì “spam” hoặc do nhồi nhét từ khóa.

Trọng số của từ khoá

Thuật ngữ này đề cập đến số lượng từ khóa xuất hiện trên trang web của bạn so với tổng số từ xuất hiện trên cùng một trang. Một số công cụ tìm kiếm xem xét điều này trong khi xác định thứ hạng của trang web cho một từ khóa tìm kiếm cụ thể.

Từ khoá chính

Từ khoá chính thường được làm nổi bật trong một trang. Từ khoá chính thường được đặt trong thẻ H1 và đoạn nội dung đầu của trang (20 từ đầu tiên).

Các vị trí đặt từ khoá tốt nhất

Dưới đây là danh sách các vị trí mà bạn nên đặt các từ khóa chính của mình.

 • Từ khoá trong thẻ <title> tag(s) (tiêu đề bài viết).
 • Từ khoá trong thẻ <meta name=”description”>.
 • Từ khoá trong thẻ <meta name=”keyword”>.
 • Từ khoá trong thẻ <h1>.
 • Từ khoá trong thẻ <a href=”http://example.com”>keywords</a> link tags.
 • Từ khoá trong thẻ alt tags.
 • Từ khoá trong thẻ <!– insert comments here> comments tags.
 • Từ khoá trong URL hoặc tên miền của trang web.

Tìm từ khoá cho trang web của bạn

Có nhiều cách khác nhau để tìm từ khóa cho trang web của bạn. Bạn có thể tham khảo một số ý tưởng dưới đây:

 • Những từ tiềm năng mà mọi người sẽ sử dụng để tìm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Phân tích từ khóa trên trang web của đối thủ cạnh tranh.
 • Đề xuất tìm kiếm liên quan trên các công cụ tìm kiếm khi search từ khoá chính. (sử dụng làm từ khoá phụ)
 • Sử dụng công cụ phân tích như kwfinder
 • Phân tích nội dung trang web của bạn một cách cẩn thận và tìm ra các từ khóa thích hợp. Nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi các SEO copywriter.