Tự học SEO

Tự học SEO – Tổng hợp các kỹ thuật SEO

Written by huudoanh

Chúng tôi đã trình bày gần như tất cả các khái niệm chính liên quan đến Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm. Bây giờ bạn đã quen thuộc với hầu hết các thuật ngữ liên quan đến SEO được sử dụng thường xuyên.

Bạn đã học cách tối ưu hóa từ khóa, tiêu đề, alt, thẻ meta, neo và văn bản khác từ quan điểm của SEO. Bạn cũng đã học được tầm quan trọng của việc có nội dung tốt trong trang web của bạn. Trong chương Kỹ thuật linh tinh, chúng tôi đã gợi ý cho bạn những điểm quan trọng khác sẽ giúp bạn tối ưu hóa trang web của mình.

Tóm lại, chúng ta có thể có những điểm sau đây là các chiến lược đạo đức để đạt được thứ hạng tối ưu trong các công cụ tìm kiếm:

  • Tất cả các trang phải phù hợp với tiêu chuẩn W3C.
  • Mật độ từ khóa không bao giờ bị lạm dụng.
  • Luôn bao gồm: robots.txt, sitemap.xml và urllist.txt.
  • Từ khóa nổi bật trong Tiêu đề trang, Metatags và Headings.
  • Thẻ ALT và thẻ Tiêu đề không bị lãng quên.