Network

WhatsUp Gold - Tìm kiếm và lập sơ đồ mạng

Written by ductri

Trong bài trước, bạn đã tìm hiểu về cách cài đặt WhatsUp Gold. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách quét và tìm kiếm các thiết bị trong mạng.

Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, màn hình chính / tab đầu tiên trên giao diện của WhatsUp Gold là tab "DISCOVER".

Tìm kiếm thiết bị mạng với whatsupgold

Để bắt đầu quét thiết bị trong hệ thống mạng, nhấn vào nút Start Scan Now. Màn hình thiết lập các tuỳ chọn cho việc quét mạng được hiển thị.

Thiết lập tuỳ chọn network scan cho whatsupgold

Bạn có thể chọn cách quét theo dải IP bao gồm cả gateway. hoặc chỉ định một IP của core router, core switch để quét, thông qua các router core, switch core này Whatsup Gold sẽ đọc IP table và tiếp tục quét các IP trong table này. Bạn có thể thiết lập độ sâu của việc quét mạng (scan depth), giá trị mặc định là 3. Đối với lab này, tôi sẽ chỉ định R1 (172.16.123.1) làm thiết bị core router và tôi hy vọng nó sẽ tìm thấy R2 và cả Windows Server.

Thiết lập độ sâu của quét mạng trong whatsupgold

Tiếp theo bạn sẽ chuyển qua thiết lập Credentials. Hầu như tất cả các công cụ giám sát mạng sẽ dựa vào ICMP (ping), SNMP để tìm kiếm thiết bị, ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng SSH, Telnet, Windows ...

Trong bài này chúng ta sẽ thiết lập sử dụng SNMP v2 (Read community: cisco123) và SSH (username & password) cho thiết bị Cisco R1

Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua thiết lập lịch quét mạng. Bạn có thể lập lịch quét theo giời, ngày, tuần, tháng vào một thời điểm nhất định.

lập lịch quét trong whatsupgold

Cuối cùng là màn hình tổng hợp các thiết lập ở trên, click vào nút Run để bắt đầu quét.

Như bạn thấy, sau một thời gian ngắn. WhatsUp Gold đã phát hiện ra ba thiết bị trong hệ thống mạng.

Hiển thị sơ đồ mạng (topology)

Sau khi hoàn thành việc quét mạng, bạn có thể hiển thị sơ đồ mạng bằng việc click vào nút Display Map ở góc phải trên cùng của trang.

Lập sơ đồ mạng tự động với whatsupgold

Như vậy bạn đã hoàn thành quá trình quét và tìm kiếm các thiết bị mạng, lập sơ đồ mạng tự động với WhatsUp Gold. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tiếp hiểu việc giám sát các thiết bị đã tìm kiếm được.

Tips: Các bước thiết lập SNMP Community Strings cho Router và Switch Cisco

B1: Telnet đến Router

prompt#telnet 172.16.123.1

B2: Bật enable mode và nhập mật khẩu:

Router>enable 
Password: 
Router#

B3: Hiển thị cấu hình đang hoạt động và tìm kiếm thông tin của SNMP

Router#show running-config 
Building configuration... 
.... 
.... 

Nếu SNMP chưa được cấu hình, chuyển qua B4.

B4: Chuyển qua configuration mode:

Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End 
with CNTL/Z. 
Router(config)#

B5: Sử dụng lệnh sau để thiết lập SNMP community string:

Router(config)#snmp-server community cisco123 RO

Trong đó: cisco123 là SNMP community string, RO là read only (chỉ đọc các thông tin của thiết bị).

B6: Thoát khỏi configuration mode:

Router(config)#exit 
Router#

B7: Ghị lại cấu hình vào RAM (NVRAM)

Router#write memory 
Building configuration... 
[OK] 
Router#