WordPress

WordPress – Bảng điều khiển

Written by huudoanh

Dashboard – Bảng điều khiển WordPress là màn hình đầu tiên sẽ được nhìn thấy khi bạn đăng nhập vào khu vực quản trị, hiển thị tổng quan về trang web. Nó là một tập hợp các tiện ích cung cấp thông tin và cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì đang xảy ra với trang web của bạn.

tự học wordpress
tự học wordpress

Dashboard Menu

Bảng điều khiển WordPress cung cấp menu điều hướng có chứa một số menu tùy chọn như posts, media library, pages, comments, appearance options, plugins, users, tools và settings ở bên trái.

Screen Options

Bảng điều khiển chứa các loại widget khác nhau có thể được hiển thị hoặc ẩn trên một số màn hình. Nó chứa các check boxes để hiển thị hoặc ẩn các tùy chọn màn hình và cũng cho phép chúng ta tùy chỉnh các phần trên màn hình quản trị.