WordPress

WordPress – Các bước cài đặt

Written by huudoanh

Yêu cầu tối thiểu cho WordPress

 • Database − MySQL 5.0 +
 • Web Server
 • WAMP (Windows)
 • LAMP (Linux)
 • XAMP (Multi-platform)
 • MAMP (Macintosh)
 • Operating System − Cross-platform
 • Browser Support − IE (Internet Explorer 8+), Firefox, Google chrome, Safari, Opera
 • PHP Compatibility − PHP 5.2+

Download WordPress

Truy cập vào trang https://wordpress.org/download/ để download phiên bản mới nhất của wordpress.

download wordpress

Khởi tạo Cơ sở dữ liệu

 • WordPress yêu cầu cơ sở dữ liệu MySQL. Vì vậy, hãy tạo một cơ sở dữ liệu trống với user/password (ví dụ: user là “root” và password là “123@123”).
 • Sau đó, bạn có thể tiếp tục quá trình cài đặt.