WordPress

WordPress – Chỉnh sửa, xoá bài viết

Written by huudoanh

Trong bài này chúng ta sẽ học cách làm sao để chỉnh sửa và xoá bài viết trong WordPress.

Bước 1: Click vào Posts → All Posts trong thanh menu bên trái

Bước 2: Bạn sẽ nhìn thấy màn hình hiển thị toàn bộ các bài đã đăng. Đưa con trỏ chuột vào tiêu đề của bài viết bạn muốn chỉnh sửa hoặc xoá:

  • Edit: Mở lại trình soạn thảo của bài viết và chỉnh sửa nội.
  • Quick Edit: Bạn có thể sửa nhanh một số nội dung như tiêu đề bài viết, ngày đăng bài, trạng thái bài viết …
  • Trash: Xoá bài viết.