WordPress

WordPress - Thêm trang mới

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm mới trang (page) trong WordPress. Thêm trang tương tự như thêm bài viết trong WordPress. Các trang có nội dung tĩnh và thường không thay đổi thông tin.

Nội dung của các page có thể là nội dung của trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang blog, trang liên hệ ... Các trang này sẽ có giao diện theo các theme mà bạn sử dụng và bạn cũng có thể tuỳ biến chúng.

Sau đây là các bước đơn giản để thêm trang trong WordPress:

Bước 1: Click vào Pages → Add New

Thêm trang mới trong wordpress

Sau đó bạn sẽ thấy màn hình thêm nội dung cho page như sau:

Chúng tôi đang sử dụng theme Flatsome, và bạn có thể chỉnh sửa giao diện cho các trang bằng việc click vào Edit with UX Builder. Ví dụ dưới đây là giao diện của trang chủ của trang tiviboxhd.com:

chỉnh sửa giao diện trang chủ trong wordpress

Bạn có thể thiết kế giao diện cho từng trang bằng việc thêm các element có sẵn và rất trực quan.