WordPress

WordPress – Thiết lập Media

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Thiết lập Media (Media Settings) trong WordPress. Nó được sử dụng để thiết lập chiều cao và chiều rộng cho hình ảnh bạn sẽ sử dụng trên trang web của mình.

Bước 1 − Click vào Settings → Media

wordpress thư viện media

Trang Media Settings hiển thị ra như sau:

wordpress thư viện media
  • Thumbnail size − Thiết lập kích thước cho hình ảnh thu nhỏ.
  • Medium size − Thiết lập chiều cao và chiều rộng cho ảnh cỡ trung bình.
  • Large size − Thiết lập chiều cao và chiều rộng cho ảnh cỡ lớn.
  • Uploading files − Hình ảnh tải lên sẽ được tự động sắp xếp theo cấu trúc tên thư mục là tháng, năm.

Bước 2 − Sau khi hoàn thành các thiết lập ở trên, click vào nút Save Changes để lưu lại.