WordPress

WordPress – Thư viện Media

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thư viện Media trong WordPress. Thư viện Media bao gồm hình ảnh, âm thanh, video và file mà bạn muốn tải lên và thêm vào nội dung khi viết bài (post) hoặc đưa vào các Trang (page). Tại đây bạn có thể xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các file media đã tải lên.

Để thêm một file trong Media chúng ta làm như sau:

Bước 1: Click vào Media → Library:

Bước 2: Bạn sẽ nhìn thấy trang quản lý toàn bộ media, click vào nút Add New

Khung tải file mở ra, click vào nút Select Files và chọn file muốn tải lên